Genetická banka Včelařství Havlín

Chov matek jejich šlechtění je v naší firmě rodinnou tradicí od roku 1973. Od roku 1980 je základem našich matek slovinská kraňská včela. Postupně byly vyselektovály dvě linie, které držíme již po mnoho let na své chovné stanici pomocí inseminace, hlavně pak příbuzenskou plemenitbou (inbreeding) .

Mezi českými včelaři jsou naše matky známé pod názvem “Havlínky”

Každý ekotyp včel má trochu odlišný charakter ve sběru nektaru, rozvoji, mírnosti aj. Včela kraňka je podle našich zkušeností nevhodnější pro naše české podmínky. Nikdy nás nezklamala. Při chovu matek vybíráme jen ta nejlepší včelstva,  které předem testujeme na všechny vlastnosti a vedeme o všem pečlivé záznamy.

Matky z nejlepších včelstev rozchováváme dál a prodáváme jak volně spářené, tak i inseminované.